คุณได้รับเชิญ

คุณได้รับเชิญ

Innsbruck 2019

จำวันนี้ให้ดี

6.Nov.2022

เซฟลองปฏิทิน

เซฟลองปฏิทิน

บันทึกลงปฏิทิน
บันทึกลงปฏิทิน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

จับจองที่นั่งของคุณ!
จับจองที่นั่งของคุณ!

วันที่เรารอคอย

วันที่เรารอคอย

Venice 2019

Chiang Mai 2017

เราพบกันในปี 2016 ก็ 6 ปีมาแล้ว

เราพบกันในปี 2016 ก็ 6 ปีมาแล้ว

 • เจอกันในวัด
 • เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
 • สนับสนุนธุรกิจของกันและกัน
 • ท่องโลกไปด้วยกัน
 • เจอกันในวัด
 • เติมเต็มส่วนที่ขาดหาย
 • สนับสนุนธุรกิจของกันและกัน
 • ท่องโลกไปด้วยกัน

ที่คุณมาอยู่ที่นี่ ตรงนี้ เพราะ
– คุณคือคนที่มีความหมายสำหรับเราทั้งสองคน!

ที่คุณมาอยู่ที่นี่ ตรงนี้ เพราะ
– คุณคือคนที่มีความหมายสำหรับเราทั้งสองคน!

ถดูหนาวจะไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป

ถดูหนาว
จะไม่เหมือนเดิม
อีกต่อไป

Seoul 2020

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม
งานแต่งงานของ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแต่งงานของ

หมูหมู

ภัทรสิริย์ ไตรสิริกุล
นักออกแบบดอกไม้

&

เพื่อน

ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
นักออกแบบดิจิตัล

นี่คือชุดที่ควรใส่มา และ กำหนดการในวันงาน

ไม่ต้องใส่สูทก็ได้ แต่เตรียมเสื้อกันลมมาหน่อย กลางคืนมันหนาว!

ไม่ต้องใส่สูทก็ได้ แต่เตรียมเสื้อกันลมมาหน่อย กลางคืนมันหนาว!

มื้อเที่ยง

“Earth”

11.00 – 17.00

11.00 – 17.00

 • แห่ขันหมาก 9.30
 • พิธีการงานแต่ง 10.00
 • อาหารกลางวัน 11.30
 • พักเบรก 13.30
 • แห่ขันหมาก 9.30
 • พิธีการงานแต่ง 10.00
 • อาหารกลางวัน 11.30
 • พักเบรก 13.30

||

มื้อเย็น & ดึก

“Glitter”

17.00 – 22.00

17.00 – 22.00

 • ดนตรีสด 18.00
 • พิธีการสั้นๆ 20.00
 • อาหาร & เครื่องดื่ม (เรื่อยๆจนหมด)
 • จัดในสนามหญ้า ถอดเต๊นท์ออก
 • ดนตรีสด 18.00
 • พิธีการสั้นๆ 20.00
 • อาหาร & เครื่องดื่ม
  (เรื่อยๆจนหมด)
 • จัดในสนามหญ้า
  ถอดเต๊นท์ออก

จัดงาน
ที่บ้านหลังใหม่
น้ำต้น แม่ริม

จัดงาน
ที่บ้านหลังใหม่
น้ำต้น แม่ริม

Namton Ville 2022

Florist Cottages

104

คลิกที่แผนที่เพื่อนำทาง!

แล้วพบกัน
ในวันงาน

Nongkwai City 2018

Save the Date

6.Nov.2022

Add to your calendar

Add to Calendar

R.S.V.P

Book your seat!

ดูช่องยูทูปของเรา เผื่อว่าคุณลืมว่าเราเป็นใคร