ENGLISH WEBSITE CLICK HERE

รับให้คำปรึกษา และ สร้างธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ *

สตาร์ทอัพ สำหรับเราคือ
การสร้างหน่วยธุรกิจโดยใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด
สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเองได้เร็วที่สุด และขยายธุรกิจได้เมื่อต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ และรายละเอียดอื่นๆ
ที่ hello@2023.maf.co.th

บริษัท เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ จำกัด ผู้ให้คำปรึกษาการบริหารจัดการความสำเร็จของธุรกิจด้วยดีไซน์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจให้มากที่สุดจากการลงทุนในอย่างมีหลักการ

THE MISSION

“ค้นหา พัฒนา เพื่อบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องและวัดผลได้”

ด้วยเวลาที่ผ่านมามากกว่า 10 ในธุรกิจการสร้างแบรนด์และผลิตสื่อดิจิตอลเทคโนโลยี บริษัทของเราได้สั่งสมประสบการณ์มากมายผ่านโครงการที่ทั้งประสบความสำเร็จหรือผลิดพลาดหลากหลายร่วมร้อยโครงการ บทเรียนสำคัญที่เราได้รับจากงานเหล่านั้นคือคำจำกัดความที่เป็นความจริงว่าความสำเร็จของโครงการไม่ได้หมายถึงการทุ่มเททำงานหนักที่สุดหรือเงินลงทุนที่เยอะที่สุดเสมอไป ความสำเร็จของโครงการเริ่มต้นจากโจทย์ที่ดีและโจทย์ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่ม โจทย์ที่ทำเพื่อลูกค้าหรือผู้ใช้อย่างแท้จริง เมื่อไรโจทย์ของงานผิดมาตั้งแต่ผู้บริหาร หรือผู้บริหารไม่เปิดรับความคิดเห็นจากเหล่าที่ปรึกษาและผู้ใช้จริง งานเหล่านั้นมักจะไม่ประสบความสำเร็จเมื่องานเสร็จถึงมือผู้บริโภค มักลงเอยที่การผลาญงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์

ที่ เอ็มเอเอฟเอ็กเซลเลนท์ เราตระหนักรู้ว่าปัจจัยความสำเร็จคืออะไร และเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าความสำเร็จของธุรกิจคือสิ่งที่ต้องทำเป็นทีม บทบาทของความเป็นลูกค้าและผู้รับจ้างควรจะถูกทำลายลง ผู้มีส่วนร่วมทุกคนควรจะถูกเรียกทีมว่า ‘ทีมของเรา’ ไม่ใช่ ‘ทีมของผม’ หรือ ‘ทีมของคุณ’ งานของเราจะสำเร็จก็ต่อเมื่องานในธุรกิจของเราบรรลุเป้าหมาย และหากมันล้มเหลวนั่นคือความล้มเหลวร่วมกัน

ด้วยความเชื่อนี้ เราเลิกเสนอราคาเป็นเรทตายตัวสำหรับการร่วมงานกับลูกค้า เราจะเสนอราคาตาม “มูลค่าที่ลูกค้าได้รับ” โดยประเมินจากศักยภาพการทำรายได้ โอกาส และความเสี่ยงทั้งหลายที่ลูกค้าต้องลงทุน เพื่อสร้างความสำพันธ์ในแบบ WIN-WIN ร่วมกันในทุกๆโครงการที่ได้ร่วมงานกัน

ลูกค้าจะไม่ลูกค้าอีกต่อไป ความสำพันธ์ของเราจะเป็นแบบหุ้นส่วน ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มจุดแข็งซึ่งกันและกัน ด้วยบทบาทที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันในธุรกิจที่ตั้งไว้ร่วมกัน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้น หาใช่ความยิ่งใหญ่หรือเก่งกาจของใครบางคน แต่หมายถึงความสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างทีมของคุณ และทีมของผม เป็นหนึ่งทีม

THE APPROACH

FIND – DEVELOP – ACHIEVE

“ใช้องค์ความรู้ทั้งหมดที่มี เพื่อแสวงหาวิธีที่สำเร็จได้มากขึ้น ใช้เงินให้น้อยลง”

FIND

วิเคราะห์ธุรกิจ

ค้นหาจุดแข็งของธุรกิจ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโอกาส

• ค้นหาว่าเราจะชนะเกมไหน เกมไหนที่เราไม่มีทางชนะได้
• เข้าใจกฎกฎิกาการกระโดดเข้าสู่เกมการแข่งขัน และเป็นส่วนหนึ่งของเกม
• ค้นหาจุดแข็งท่ามกลางจุดอ่อนและข้อจำกัดที่มี
• ให้คำจำกััดความกับธุรกิจ กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

*จำเป็นต้องมีการพบประเพื่อประชุมหรือเก็บข้อมูลมากกว่า 1 ครั้ง

DEVELOP

สร้างความร่วมมือ

สร้างบางอย่างจากจุดแข็งของคุณ ด้วยจุดแข็งของเรา

• สร้างแผนธุรกิจใหม่เพื่อทดลองไอเดียธุรกิจ
• จัดตั้งหน่วยงานย่อยเพื่อพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยใช้ทรัพยากรส่วนเกินจากธุรกิจเดิม ด้วย Agile และ Lean
• สร้างกำไรต่อหน่วยจากธุรกิจใหม่ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้การลงทุนที่ต่ำ หรือไม่ลงทุนเลย
• ตัดสินใจร่วมกันกับเจ้าของธุรกิจ ว่าจะเดินต่อหรือยุติโครงการนำร่องเพื่อไปพัฒนาอย่างอื่นแทน

ACHIEVE

ชนะในแบบทีม

สร้างธุรกิจที่ทำกำไร สร้างกระแสเงินสดเป็นบวกให้กับเจ้าของ

• เก็บเกี่ยวกำไรจากธุรกิจที่สร้างขึ้น และนำกำไรบางส่วนมาลงทุนย้อนกลับเข้าไปในธุรกิจเพื่อขยายกิจการ
• จ้างงานเพิ่ม หรือ ซื้อเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
• เปิดรับหุ้นส่วนหรือนักลงทุน
• ยินดีกับความสำเร็จจากกระแสเงินสดอัตโนมัติที่สร้างขึ้นร่วมกัน

THE STRENGTH

SALES – INNOVATE – CATALYSES

“สั่งสมประสบการด้านพัฒนาไอที และเทรนนิ่งบุคลากรมามากกว่า 10 ปี”

SALES

ใช้การทำเสนอที่ดึงดูดและประสบการณ์การซื้อที่ดีเพื่อเพิ่มยอดขาย

• ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ใหม่
• ออกแบบโลโก
• สร้างแบรนด์ ไอเดนติตี้ และออกแบบสื่อประกอบการขาย
• ออกแบบประสบการณ์ลูกค้า และจุดสัมผัสกับแบรนด์

INNOVATE

สร้างมูลค่าจากทรัพยากรส่วนที่เหลือในธุรกิจ

• นำทีมการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กร
• ค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน และจุดต่างของธุรกิจ
• ตั้งเป้าระยะสั้นที่บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ง่ายที่สุด เร็วที่สุด ลงทุนน้อยที่สุด

• วางกลยุทธให้ธุรกิจ ออกแบบภาระงานแก่ทีมงาน
ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างรายได้

CATALYSES

สร้างทีมแห่งความเป็นสุดยอด สร้างบรรยากาศของการยิ่งอยู่ร่วมกันยิ่งแข็งแกร่งขึ้น

• นำทีมสกรัม (Scrum) เพื่อรันงานออกมาเร็วที่สุด
• ค้นหาคนเก่งมาร่วมงาน
• ออกแบบกระบวนการทำงานร่วมกันในรูปแบบทีมผ่านระบบ Cloud

PORTFOLIOS

“พาร์ทเนอร์ และการลงทุนร่วมในปัจจุบัน”

Industries Involved : E-Commerce , Agriculture , Machine & Engineering , Drink & Supplement , Digital Content

One Commerce™

วันสต๊อปเซอร์วิสในการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนระบบดรอปชิป

› โมเดลธุรกิจแบบดรอปชิป
ยอดขาย 5 แสน ภายใน 4 เดือน

Sibsuan™
Wholesaler

ดิจิตอลทราสฟอร์เมชันในธุรกิจขายส่งดอกไม้

› กลยุทธขายส่ง วอลลุ่มน้อย
› ร่วมงานกันแบบพาร์ทเนอร์ธุรกิจแบ่งกำไร
ยอดขาย 1.5 ล้าน ภายใน 1 ปี

Powerserv™
Innovation

อุปกรณ์ลดการศูนย์เสียพลังงานจากมอเตอร์เครื่องจัักรในโรงงานอุตสาหกรรม

› พัฒนาสินค้านวัตกรรม
› โมเดลธุรกิจปันผลกำไร
อยู่ในระหว่างทำตลาด

Thai Herbal Standard

ดิจิตอลทราสฟอร์เมชันในธุรกิจรับจ้างผลิตยาสมุนไพร

› ปรับปรุงระบบการบริหารธุรกิจ
› ร่วมงานแบบที่ปรึกษารายเดือนและแบ่งปันผลกำไร
ขยายฐานลูกค้าใหม่ต่างประเทศ
สร้างไลน์สินค้าเองจากเดิมรับจ้างผลิตอย่างเดียว
ยอดขาย 1 ล้าน ภายใน 6 เดือน

Gamification Now*

ใช้วิธีคิดแบบเกมเพื่อดึงความสนใจของคน

› ใช้เกมเพื่อกระบวนการเรียนรู้หรือมีส่วนร่วมระหว่างคนและซอฟต์แวร์
› ร่วมงานเป็นโปรเจ็ค
มีผลงานจากลูกค้าไทยและต่างประเทศ

Daily Dried Fruits

ขายส่งสินค้าผลไม้อบแห้งสู่ตลาดต่างประเทศ

› พาร์ทเนอร์กับผู้ผลิตเพื่อเปิดตลาดสินค้าไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่
› โครงการลงทุนเอง
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

Farm & Friends Club

ระบบกระจายสินค้าเกษตรจากสวนสู่ผู้บริโภค

› ใช้ซัพพลายส่วนเกินของผู้ผลิตไปเปิดตลาดสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่
› ร่วมงานกันแบบพาร์ทเนอร์ธุรกิจแบ่งกำไร
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

EZMAN

ระบบบริหารธุรกิจครบวงจร

› ใช้แนวคิดการสร้างระบบสำเร็จรูปที่ต่อยอดฟีร์เจอร์โดยความต้องการตรงจากลูกค้า
› โครงการลงทุนเอง
อยู่ในระหว่างดำเนินการ

MORE

“ผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีดิจิตอล”

CONTACT

“นัดแนะเพื่อกาแฟสักแก้วและพูดคุยถึงไอเดียธุรกิจเป็นเรื่องที่เราสนุกและชอบที่จะทำ”