IEAT Exhibition

Event exhibition on 22- 27 September 2015

CLIENT : Industrial Estate Authority of Thailand
ORGANIZER : IDO’S ORGANIZER
PROJECT COORDINATOR : จุฑามาศ จันทร์ลอย

PROJECT MANAGER : อรรณพ เลิศวิราม
ART DIRECTION : ธนเสฏฐ์ กุลพัฒน์มงคล
ANIMATION : พงษ์ศักดิ์ เจริญทขิล
GAME PROGRAMMING : อาจารย์ นพพล วงศ์ต๊ะ , เอกชัย กิตติเลิศภัคดีกุล
ELECTRONIC : อาจารย์ ภาณุวัฒน์ มาละแซม
ACRYLIC MODEL : อาจารย์ ณัฎฐภัทร รอดเรือง
ADDITIONAL CREWS : ชมพูนุท ภูขาว , มนสิการ สุขวัฒนา , เขมณัฐ แสนมโนรักษ์ , วชิราภรณ์ อัตวุฒิ , กนกวรรณ มาลังค์ , ปรีดา ทรงผล

RESPONSIBILITIES : Art Direction, Animation, Acrylic model, Game Design

THE IDEA

โจทย์ของงานนี้คือทำอาร์ทไดเรคชัน และสื่อประกอบนิทรรศการทั้งหมด ในเวลาหนึ่งเดือนนิดๆ ข้อมูลเบื้องต้นที่เราได้รับคือ สไลด์จำนวนมากเกี่ยวกับเนื้อหาที่จำต้องถูกนำมาย่อยเพื่อนำเสนอในงาน และแผนผังการจัดนิทรรศการ หน้าที่ของเราสรุปสั้นๆ คือ “เอาอะไรไว้ในจุดไหน และนำเสนอด้วยสื่ออะไร บนเทคโนโลยีไหน”

ด้วยความเป็นนิคมอุตสาหกรรม สิ่งแรกที่เราคิดถึงคือ “เมือง” แล้วภาพของเกม Sim City ก็ผุดขึ้นมาในหัวเราทันที หลังจาก Google อยู่พักใหญ่ เราก็รู้แล้วว่า Isometric คือทางออก จึงรวบรวม refrence นำเสนอลูกค้า พร้อมทั้งให้ทีม 3D เรอ่ม research ความเป็นไปได้ในการสร้างเมือง Isometric น้อยๆของเราโดยพลัน

ในระหว่างที่ทีมสร้างเมืองทำงาน อาร์ทไดเร็คเตอร์ก็ส่งมอบPallet สีให้ทีมงานเพื่อใช้ลงสีในงานทั้งหมด เป็นโครงสร้างหลักในการใช้สีของงานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลที่กำลังจะถูกผลิต เมื่อลูกค้าโอเค เราก็ลุย!

“Reference เมืองพร้อมกับ Infographic ที่เราจะสร้างขึ้น”

WORK IN PROGRESS

หลังจากลองผิดลองถูกในหลายๆ เทคนิค งานแต่ละส่วนก็ค่อยๆขยับ ปัญหาต่างๆก็ค่อยๆถูกแก้เมื่อทิศทางของงานนิ่งและชัดเจนขึ้น งานหลักๆของเราเหลือแค่ “ปั่นงานให้ทัน”

“ภาพทดลองภาพแรกๆของการทบสอบการเข้ากันได้ระหว่าง Graphic ที่เป็น 2D และ 3D”

“Print : ภาพจำลองบ่อบำบัดน้ำเสียในพระราชดำริ”

“ทดสอบวงจรเล่นเสียงบรรยายพร้อมไฟ led กระพริบ”

“ทีมงานติดกาว texture ลงบนโมเดล Acrylic”

“Designer ออกแบบการทำงานขอเกมเรียงลำดับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์”

FINAL PRODUCT

ผลงานสุดท้ายได้ถูกรวบรวมเป็นภาพประกอบบอร์ดนิทรรศการ แอนิเมชันอินโฟกราฟิกที่ฉายในนิทรรศการ และเกมความรู้บนจอทัชสกรีน แม้จะทำงานปรับแต่งกันจนคืนก่อนวันงาน ภาพสุดท้ายของผลงานที่ออกมาก็ทำให้ทีมงานพอจะยืดอกกับผลงานของตัวเองได้เลยทีเดีย ต้องขอบคุณลูกค้าไอดูเอสที่ไว้ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในงานครั้งนี้ : )

“เมืองเล็กๆ เกิดจากการประกอบองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกัน”

Infographic : Smart Eco Industrial Town

Infographic : เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Infographic : Why Thailand?

Interactive game : Sorting rubber manufacturing process

ASK THE TEAM

สงสัยหรืออยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติม? – คลิกปุ่มด้านล่าง