Project Description

ระบบต่อสายหลายมิติโดยช่องทีวีดิจิตัลเปิดใหม่ที่สร้างช่องทางในการขายสินค้า โดยมีแนวคิดบางส่วนจากการทำการตลาดแบบหลายชั้น (Multi-Level-Marketing) หรือ MLM เข้ามาใช้งาน จึงเป็นที่มาของซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ตัวนี้

ทำได้ทุกอย่าง

ด้วยบรีฟที่ต้องการระบบอีคอมเมิร์สที่ต้องมีการให้มีการฝากเครดิตเข้าไปในกระเป๋าหลักของลูกค้าและจ่ายโบนัสผ่านกระเป๋ารอง ทีมพัฒนาจึงได้สร้างระบบ Wallet กระเป๋าที่มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอิสระตามาแต่ลูกค้าจะต้องการให้ได้สำเร็จ

ฟีเจอร์หลากหลายที่ลูกค้าทยอยเปิดใช้
ระบบกระเป่ษ 3 กระเป๋าเชื่อมโยงกัน ฝากเข้าผ่านการโอนผ่านบัญชีธนาคารและถอนออกจากบัญชีธนาคารได้อัตโนมัติ

คอมมิชชั่นหลากสาย

ด้วยบรีฟที่ต้องการระบบอีคอมเมิร์สที่ต้องมีการให้มีการฝากเครดิตเข้าไปในกระเป๋าหลักของลูกค้าและจ่ายโบนัสผ่านกระเป๋ารอง ทีมพัฒนาจึงได้สร้างระบบ Wallet กระเป๋าที่มีความเชื่อมโยงกันได้อย่างอิสระตามแต่ลูกค้าจะต้องการให้ได้สำเร็จ

การจ่ายค่าแนะนำจากหลากชั้นตาม % สัดส่วนการซื้อ

หนึ่งในระบบสายสมาชิกที่ป่าเถื่อนที่สุด

การโยงสาย สลับสาย ย้ายสายเกิดขึ้นอยู่เนืองๆ ด้วยการรองรับผู้ใช้หลายพันคน การออกแบบจึงต้องยืดหยุ่นต่อการถูกสั่งแก้ไขมากที่สุด

เส้นที่เห็นคือสายสมาชิกที่ถูกแนะนำในแนวกว้าง
ภาพที่ซุมเข้าจะเห็นว่าเป็นการต่อสายระหว่างผู้แนะนำชั้นต่างๆ

ใครที่สนใจอยากทดลองใช้ระบบ เข้าไปอุดหนุนสินค้าโกสปอร์ตพลัสได้ที่นี่

GoSport+