Project Description

ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่

บริษัทฯ ได้รับเกียรติให้เป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนาแบรนด์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นอันดับหนึ่งในหลากหลายด้าน โดยร่วมกับคณาจารย์ นักวิชาการ และนักสร้างแบรนด์หลายท่านในการผลักดันแบรนด์จุฬาให้เหลือเพียงตราสัญลักษณ์เพียง 2 แบบ คือ พระเกี้ยว และ อักษรที่เขียนว่า Chula ร่วมกับพระเกี้ยว เท่านั้น

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการผลิตคู่มือแบรนด์ และ Mockup ต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการอนุมัติใช้ในมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างรายละเอียดในคู่มือแบรนด์
ตราสัญลักษณ์ในรูปแบบสีเต็ม มีการเหลือบแสง คำว่า Chula มีความอ่อนช้อยและสะท้อนเกียรติแห่งการเป็นอันดับหนึ่งของจุฬา

การนำไปใช้งานจริงหลังถูกอนุมัติ

เมื่อผ่านการอนุมัติจากคณะผู้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจโดยใช้เวลาล่วงไปกว่า 2 ปี ตราสัญลักษ์ใหม่ก็ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดเป็นความภาคภูมิใจให้แก่คณะทำงานผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ของบริษัท

แบนเนอร์บนเว็บไซต์ที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้ผลิต
ตัวอย่างการนำไปใช้งานในสถานที่จริงผ่านผู้ใช้อัตลักษณ์แบรนด์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
แบรนด์ที่ถูกนำไปใช้จริงบนป้ายไฟ
การนำแบรนด์ไปใช้ในการแถลงข่าว

สู่ระดับโลก

ที่มาของการรีแบรนด์คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่ยืนโดดเด่นในเวทีโลก เมื่อการขับเคลื่อนภาพลักษณ์ใหม่ในประเทศเริ่มดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองได้แล้ว จุฬาจึงเริ่มทำการสื่อสารมหาวิทยาลัยไปยังประเทศอื่นในโลกโดยใช้ประโยชน์จากแบรนด์ใหม่อย่างมั่นใจ

บริษัทฯ ได้รับโอกาสในการผลิตหนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย
การออกแบบแบรนด์ไม่ใช่แค่การออกแบบโลโก้ วันนี้ได้ถูกแสดงให้เห็นแล้วว่าผ่านมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อว่าอันดับหนึ่งของประเทศ

ความเคลื่อนไหวของจุฬา ได้ถูกอัพเดทอย่างสม่ำเสมอผ่านทีมงานมืออาชีพ ที่นี่

Chulalongkorn University Website